Beneficiari

Capacitatea Centrului este de 30 de locuri pentru copii; totuşi numărul copiilor care rămân la Centru în decursul unui an este mult mai mare. Când fiecare copil devine stabil şi gata să se reintegreze într-un cadru familial, acesta este plasat de îndată ce apare ocazia. Copiii de obicei rămân la Centru timp de un an sau mai puţin   

 

Beneficiarii direcţi sunt diferiţi copii ai străzii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 18 ani, locuind în Centru.

Beneficiarii indirecţi sunt părinţii şi rudele acestor copii, personalul Centrului şi voluntarii.