Beneficiari

Capacitatea Centrului este de 25 de locuri pentru copii; totuşi numărul copiilor care rămân la Centru în decursul unui an este mult mai mare. Când

fiecare copil devine stabil şi gata să se reintegreze într-un cadru familial, acesta este plasat de îndată ce apare ocazia.

Beneficiarii direcţi sunt diferiţi copii ai străzii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 18 ani, locuind în Centru.

Beneficiarii indirecţi sunt părinţii şi rudele acestor copii, dac[ este cazul.