Proiecte


Speranță pentru copiii din familii vulnerabile din Vadul lui Vodă


Informații generale

În Republica Moldova din cauza migrației și a altor probleme sociale, cum ar fi părinții alcoolici, șomaj și bani insuficienți în familie copiii nevoiași se simt lipsiți de îngrijire la domiciliu și de o atenție suficientă. Acest lucru aduce noi probleme sociale precum pierderea contactului dintre copii și părinți, copii orfani, copii aflați în situație de risc, abandonul școlar, creșterea ratei criminalității, copii ai străzii, drepturile copilului neglijate și degradarea personalității copilului. În plus, acest lucru cauzează alte probleme precum prostituția, criminalitatea, traficul de copii și abuzul asupra copiilor, și alte probleme psihologice. Potrivit Biroului Național de Statistică, în anul 2019 au fost înregistrați 1.150 de copii fără îngrijire părintească. Acest număr include 599 de copii rămași temporar fără îngrijire părintească.

Deoarece este mai bine și mai eficient să prevenim instituționalizarea și separarea de familie decât să ameliorăm consecințele. Considerăm important să avem o abordare diferită a fiecărui caz, oferind un set diferit de servicii familiilor în care copiii riscă să rămână fără îngrijirea părintească. Cooperarea dintre Administrația Publică Locală și organizația noastră care este situată în Vadul lui Vodă este stabilită din anul 2006. Ne propunem să aducem o îmbunătățire a vieții acestor familii și să le arătăm alte perspective existente și să împiedicăm copiii din aceste familii să intre în categorie de risc. Acest proiect va contribui la realizarea a 5 obiective de dezvoltare durabilă (ODD-uri) din Agenda 2030 a Republicii Moldova.

Obiectivul proiectului

Scopul proiectului este de a preveni instituționalizarea copiilor din 25 de familii vulnerabile din Vadul lui Vodă.

Descrierea Proiectului

În cadrul proiectului 25 de familii vulnerabile cu copii din Vadul lui Vodă vor fi selectate pentru a parcurge acest program de reabilitare. Intenționăm să aplicăm o abordare holistică pentru aceste familiile cu mulți copii afectați de sărăcie și să le sprijinim cu accesul necesar la servicii și informații. Astfel plănuim să realizăm planuri de sprijin  individualizate pentru fiecare familie și să oferim conform planului servicii de consiliere, workshopuri și seminarii pentru părinți și copii, consiliere psihologică, servicii de logopedie, consiliere juridică, activități de detoxifiere cu alcool și vom acorda asistență individuală familiilor care la rândul ei va contribui la asigurarea sprijinului pentru nevoile de bază ale familiei și la asigurarea unui standard de trai decent. Toate aceste activități vor contribui la conștientizarea părinților de a investi mai mult timp și resurse în educație și sănătate, vor contribui la dezvoltarea de durată a copilului.

Lucrând cu familii vulnerabile, vom contribui indirect la scăderea ratei criminalității, a dependenței de droguri, a abuzurilor în medii vulnerabile. Acest lucru va produce un impact indirect asupra întregii comunități și APL.


INFORMAȚII DE BAZĂ:

Perioada de implementare: 2021 – 2022
Comandat de: Ministerul Federal al Germaniei pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ)
Partenerul politic: Primăria Vadul lui Vodă

Bugetul: 73.500 EUR

Abordarea proiectului

Următoarele patru rezultate, cu efect de consolidare reciprocă, asigură implementarea cu succes a proiectului.

Rezultat 1 – Servicii de reabilitare și reintegrare oferite de experți pentru 25 de familii vulnerabile din Vadul lui Vodă.  Această presupune acordarea de consiliere psihologică, prestarea de servicii de logoped, acordarea de îndrumare juridică, servicii de detoxifiere a alcoolului în scopul reabilitării părinților. Oferind această asistență, copiii își vor depăși deficiențele de dezvoltare și se vor putea reintegra în grupele lor de vârstă și ocupaționale respective. Îmbunătățirea condițiilor la domiciliu vor contribui la prevenirea ca copiii să intre în situații de risc.

Rezultat 2 –  Un program de asistență individuală de sprijinire a familiilor implementat prin achiziționarea de bunuri și servicii pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și accesul copiilor la educație Acest program va ajuta familiile selectate și membrii lor minori să își îmbunătățească condițiile de viață și să asigure reintegrarea copiilor în activități educaționale în funcție de vârsta lor. Programul de sprijin individual pentru familii va viza sprijinirea acelor cheltuieli care contribuie la îmbunătățirea condițiilor gospodăriei și a bunurilor necesare educației.

Rezultat 3 – Dezvoltarea capacităților pentru a) copii privind igiena personală, stilul de viață sănătos și sigur al copiilor (include aproximativ 50 de copii din cele 25 de familii dar și 30 de copii ai Centrului Copiilor de Plasament Temporar din Vadul lui Vodă și b) pentru circa 40 de părinți din 25 de familii beneficiare și alții din familiile vulnerabile rămase în comunitate.

Rezultat 4 – Activități de comunicare și conștientizare. Ne propunem să realizăm emisiuni radio pe teme care să conștientizeze problematica copiilor aflați în situații de risc și nevoia de a interveni cu acțiuni de prevenire. Va exista diseminare de informații prin diferite rețele sociale online și resurse media despre donator și proiect.

 

Activitatea este implementată în cadrul proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030″ finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).